Visie

Onze passie is bouw- en risicomanagement. Onze drijfveer is de wil om faalkosten in de bouw te voorkomen. Onze visie is dat bouwmanagement niet zonder risicomanagement kan en onlosmakelijk met mensen verbonden is. Onze missie is om processen efficiënter, transparanter, veiliger en plezieriger te maken, met als resultaat een tevreden opdrachtgever en/of gebruiker.

Een goed bouwwerk heeft meer nodig dan een stevig fundament. Het gebruik en de gewenste flexibiliteit leggen steeds meer eisen op aan een gebouw. Wij managen processen op proactieve wijze, waarbij vanaf het begin stadium tot aan de exploitatie, risico’s worden ingeschat op gebied van financiën, planning en veiligheid. Deze aanpak passen wij bij zowel (bouw)processen als bij adviestrajecten omtrent brandveiligheid toe.

‘Met gevoel voor mens en proces’, onze instelling en cultuur kenmerkt zich door het besef dat een goede samenwerking tussen mensen cruciaal is voor succes.

Zonder het doel van het project uit het oog te verliezen, stellen we de mensen centraal in het proces.

We leveren advies en procesmanagement, waarbij we staan voor het beheersen van kwaliteit, veiligheid, financiën, planning en goede communicatie.