Nieuwbouw Winterwarm Heating Solutions, Winterswijk

Winterwarm Heating Solutions heeft de verwachting een nieuw bedrijfspand te bouwen in Winterswijk. Om ervoor te zorgen dat op het gebied van brandveiligheid de juiste beslissingen worden genomen en om te beoordelen of het ontwerp voldoet aan de huidige wet- en regelgeving is aan NABR gevraagd om een uitgangspuntendocument brandveiligheid (UPD) op te stellen voor de bouw van het pand. Het uitgangspuntendocument brandveiligheid betreft een integraal document waarin het totaal van bouwkundige- en installatietechnische eisen is beschreven in samenhang tot organisatorische voorschriften m.b.t. brandveilig gebruik.

Daarnaast is voor het opstellen van het UPD een vuurlastberekening (NEN 6060) uitgevoerd ten aanzien van het toepassen van een groot brandcompartiment. NABR heeft hierdoor aangetoond ondanks dat de omvang van het brandcompartiment groter is dan vanuit Bouwbesluit 2012 is voorgeschreven, men een gelijkwaardige mate van veiligheid bezit zoals beoogd in het Bouwbesluit.

Locatie:

Winterswijk

Opdrachtgever:

Winterwarm Heating Solutions

Periode:

2021 – heden

Status:

Gereed