Veiligheids- en risicomanagement

Vraagt uw project om een risicoanalyse voor het maken van bestuurlijke of bedrijfsmatige beslissingen? Vraagt uw bedrijfsproces of project om begeleiding op het gebied van veiligheid? Of wilt u weten welke vergunningen u of uw huurders nodig heeft?

Nabr voert risicoanalyses uit met behulp van RISMAN of Basis voor Brandveiligheid/Fire Safety Engineering en stelt vanuit deze risicoanalyses een plan van aanpak op. Daarnaast adviseren wij bij het opzetten en optimaliseren van de interne calamiteiten-organisatie (BHV en Crisismanagement). Maar ook het opstellen van ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden, bedrijfsnoodplannen,Risico-Inventarisaties en –Evaluaties (RI&E)  en Explosie veiligheidsdocumenten (EVD).

Met regelmaat begeleiden we onze klanten tijdens het invoeren van veiligheidsmanagement systemen in de organisatie. Zowel door interne medewerkers op te leiden, alsook door het systeem op te zetten en bijbehorende tools aan te dragen.

Veiligheids- en risicomanagement projecten

Vraagt uw project om een risicoanalyse voor het maken van bestuurlijke of bedrijfsmatige beslissingen? Vraagt uw bedrijfsproces of project om begeleiding op het gebied van veiligheid?

Nabr voert risicoanalyses uit met behulp van RISMAN en stelt vanuit deze risicoanalyses een plan van aanpak op. Daarnaast adviseren wij bij het opzetten en optimaliseren van de interne calamiteiten-organisatie (BHV en Crisismanagement). Maar ook het opstellen van ontruimingsplannen en ontruimingsplattegronden, bedrijfsnoodplannen en Explosie veiligheidsdocumenten (EVD).

Met regelmaat begeleiden we onze klanten tijdens het invoeren van veiligheidsmanagement systemen in de organisatie. Zowel door interne medewerkers op te leiden, alsook door het systeem op te zetten en bijbehorende tools aan te dragen.