Aanbestedingen

Dient u als bedrijf een aanbesteding te verzorgen? En zoekt u ondersteuning in de vaststelling van de procedure of besteed u liever de gehele aanbesteding uit?Binnen NABR hebben wij grote deskundigheid op het gebied van aanbestedingen, van zowel Europese en Nationale aanbestedingen tot meervoudig onderhands.

Valt uw bedrijf onder een publiekrechtelijke instelling of een overheidsinstelling dient u conform de Aanbestedingwet 2012 aan te besteden. Indien de waarde boven de wettelijk geschreven Europese drempel stijgt dient u de Europese procedure te hanteren en geldt een EU-publicatie. Onder deze drempelwaarde zijn geen wettelijke procedures vastgesteld, echter is de aanbestedingswet 2012 wel van toepassing. U kunt uw eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid volgen of u volgt één van de nationale procedures.

Voor elk van deze procedures bieden wij u een aanbestedingsadvies op maat. In samenwerking met u bepalen wij in acht neming van de wettelijke voorschriften welke procedure past voor hetgeen wat u dient aan te besteden.