Brandveiligheidsinspectie Woonbedrijf Ieder1, Deventer/Zutphen

Woonbedrijf Ieder1 is een woningcorporatie in de regio Deventer en Zutphen, wie zo’n 14.000 woningen verhuurt. Woonbedrijf Ieder1 neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van brandveiligheid en heeft NABR gevraagd om de brandveiligheid van haar vastgoed te inventariseren. NABR voert voor Ieder1 brandveiligheidsinspecties uit en adviseert Woonbedrijf Ieder1 bij diverse brandveiligheidsvraagstukken. Hierbij worden de risico’s in kaart gebracht, een prioritering afgegeven en daarnaast een kostenraming opgesteld per wooncomplex. Vanuit deze uitgangspunten wordt door Woonbedrijf Ieder1 vervolg gegeven aan de benodigde aanpassingen per wooncomplex.

Locatie:

Deventer en Zutphen

Opdrachtgever:

Woonbedrijf Ieder1

Periode:

2020 – heden

Status:

Lopend