Bouwmanagement

Heeft u verbouw- of nieuwbouwplannen? En zoekt u hiervoor volledige of gedeeltelijke begeleiding?

Wij begeleiden, in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever, het bouwproces: van planvorming, via ontwerp naar uitvoering. Door onze onafhankelijke rol is ons enige belang: een goedlopend bouwtraject.

Nabr combineert kennis over bouwen en bouwprocesmanagement met bedrijfskundige kennis. Door die combinatie kunnen we risico’s in de bouw goed inschatten en daarmee een hoop ellende en geld besparen.

Risico’s en faalkosten worden gereduceerd met behulp van het toepassen van de Lean filosofie, in combinatie met BIM (Building Information Modeling) en strategisch inkoopmanagement. Zie hiervoor ook LEAN+.

We richten het planproces systematisch en inzichtelijk in. Hierbij leveren alle betrokken partijen tijdig hun inbreng, zodat elke fase een afgerond geheel vormt. U kunt ons inschakelen voor het integrale proces (van planvorming tot en met oplevering en ingebruikname) of voor de afzonderlijke fasen.

In de afzonderlijke fasen leveren we tevens de volgende diensten:

  • Risicoanalyse van project a.d.h.v. RISMAN
  • Het opstellen van engineeringcontracten en uitvoeringscontracten (UAV en UAV-GC)
  • Advies en begeleiding van Europese en nationale aanbestedingen (o.a. EMVI en BVP)
  • Financiële haalbaarheid studies voor vastgoed en infrastructuur
  • Costcontrol van projecten
  • Organisatieadvies op het gebied van de invoering van Lean+

Nabr kan u ook op het gebied van huisvesting met raad en daad bijstaan. Dat kan al in de aanloopfase. Denk daarbij aan advisering omtrent het wijzigen van een bestemmingsplan, het opstellen van een functioneel programma van eisen en financiële haalbaarheidstudies.