Van beleidsplan tot uitvoering

Vorig jaar heeft NABR voor WBO Wonen een beleidsplan opgesteld in het kader van brandveiligheid. Als eerste stap van de praktische invulling hiervan hebben wij tot afgelopen februari de brandveiligheidsinspecties mogen uitvoeren in alle gestapelde bouw en woon-zorgcomplexen van WBO Wonen. Hiermee is de huidige staat van brandveiligheid in deze complexen in kaart gebracht. De uitkomsten van de inspecties zijn gebruikt voor het opstellen van brandveiligheidsadviezen om de brandveiligheid van de complexen te optimaliseren.

Vorige maand zijn de laatste adviesrapporten afgerond. Hiermee is het nu tijd voor de uitvoering en praktische invulling van onze adviezen. De komende jaren zullen wij de uitvoeringsbegeleiding hierin oppakken, waarbij wij WBO zullen ondersteunen bij het toekennen van de werkzaamheden aan uitvoerende partijen. Daarnaast zien wij erop toe dat de werkzaamheden volgens de uitvraag en het door ons opgestelde advies uitgevoerd worden.

Benieuwd wat wij op het gebied van brandveiligheid voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op via 053 431 30 00.

#brandveiligheid #beleidsplan #inspectie #advies

LinkedIn