Stadhuis gemeente Zevenaar

De gemeente Zevenaar zag de noodzaak in een herhuisvesting. Het huidige gemeentehuis voldeed niet aan de brandveiligheidseisen, de nieuwe manieren van werken en er was sprake van ruimtegebrek.

De werkzaamheden die Nabr heeft uitgevoerd bestonden uit het opstellen van een programma van eisen, het uitvoeren van locatiestudies en bouwprocesmanagement voor het realiseren van de nieuw en verbouw van Gemeentehuis Zevenaar. Het plan is tot en met DO uitgewerkt.

  • Project- en procesmanagement
  • Europese-aanbesteding
  • Brandveiligheidsadvies
Locatie:

Zevenaar

Opdrachtgever:

Gemeente Zevenaar

Periode:

2006 – 2008

Status:

Opgeleverd

Contract:

UAV-GC

Type:

Utiliteitsbouw

Architect:

INBO, R. Petersma

Kenmerken:

Binnenstedelijk, monumentale elementen, multifunctioneel