Brandveiligheidstraject: ‘Maatregelen Brandveiligheid Overige Defensiegebouwen’

Nabr is een van de adviseurs in het brandveiligheidstraject ‘Maatregelen Brandveiligheid Overige Defensiegebouwen. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf brengt Nieuwenhuijse Arends van circa 160 defensiegebouwen de huidige status ten aanzien van brandveiligheid in kaart. Dit doen onze adviseurs door middel van een brandveiligheidsscan op alle locaties. Aan de hand van deze scans wordt er advies aan de opdrachtgever uitgebracht met betrekking het ontwerp. Hierbij wordt zowel naar de bouwkundige als naar de installatietechnische gebreken en oplossingen gekeken.

Locatie:

Perceel 2

Opdrachtgever:

Rijksvastgoedbedrijf

Periode:

2018-2020

Status:

Gereed