Nieuwbouw Apollo Vredestein-Menger 8

Locatie: Enschede

Opdrachtgever: 
Apollo Vredestein B.V.

Periode:
2012-2014

Status:
 Opgeleverd

Opervlakte: 5.200 m2

Contract: UAV 2012

Type: Utiliteitsbouw

Architect: Tebodin

Kenmerken: Lean+

Het menger 8 project is voor Apollo Vredestein zowel een capaciteitsverbetering om haar huidige productie met circa 20% te verhogen als een strategische investering om hoogwaardiger te kunnen mixen. De menger en aanverwante installaties komen in een, technisch zeer complex, gebouw van circa 5.200m2, verdeeld over meerdere bouwlagen. Het gebouw wordt geplaatst tegen en geïntegreerd met de bestaande productielocatie.

Het integrale ontwerp, van zowel het gebouw als de mengerinstallatie, is in een BIM model opgezet. Om de (ontwerp)risico’s te beheersen is reeds in een vroeg stadium gekozen voor een consortium van uitvoerende partijen.

  • Project- en procesmanagement
  • Aanbesteding uitvoerende partijen

Foto’s: Laurens Kuipers