Brandveiligheid vastgoed Gemeente Losser

In opdracht van de gemeente Losser heeft Nabr in samenwerking met Lycens de brandveiligheid van 16 bouwwerken (die in beheer zijn van de gemeente Losser) geïnventariseerd en geïnspecteerd. Hieruit is voor elke locatie een adviesrapport opgesteld. In deze rapporten zijn de benodigde (brand)veiligheidsaanpassingen omschreven die genomen moeten worden. Zo voldoen de locaties aan de gestelde brandveiligheidseisen. Dit integrale brandveiligheidsadvies gaat in op de benodigde bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aanpassingen. Het Bouwbesluit 2012 was hierbij het uitgangspunt.

• Brandveiligheidsadvies (Bouwkundig, Installatietechnisch en Organisatorisch)

Locatie:

16 locaties/bouwwerken in de regio Twente

Opdrachtgever:

Gemeente Losser

Periode:

2013

Status:

Opgeleverd