Brandveiligheid Nieuwbouw Tronios

Voor Tronios heeft Nabr advies verleend ten aanzien van de brandveiligheid voor de nieuwbouw van een bedrijfsgebouw.

Het brandveiligheidsconcept is gebaseerd op de aanwezigheid van een gecertificeerde sprinklerinstallatie en een berekening volgens NEN 6079. Nieuwenhuijse Arends heeft het projectteam geadviseerd over het toe te passen brandveiligheidsconcept en draagt zorg voor de afstemming met het bevoegd gezag. Het brandveiligheidsconcept en de diverse gelijkwaardigheden zijn voor vergunningsaanvraag beschreven in een uitgangspuntendocument.

Sprinklerinstallatie, grote brandcompartimenten, gelijkwaardigheid, NEN 6079

Locatie:

Almelo

Opdrachtgever:

Leferink Architecten

Periode:

2019

Status:

Opgeleverd