Brandveiligheid Schoolgemeenschap Attendiz

Attendiz is een scholengemeenschap voor (voortgezet) speciaal onderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen met een of meerdere beperkingen, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De locaties van de onderwijsinstellingen bevinden zich met name in Enschede, Hengelo en Almelo.

Attendiz neemt haar verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid, daarom is Nabr gevraagd inzicht te geven in de huidige staat van brandveiligheid op al haar locaties. Middels een QuickScan zijn de locaties globaal beoordeeld op alle facetten van brandveiligheid; de bouwkundige-, installatietechnische- en organisatorische voorzieningen. De resultaten geven globaal inzicht in de tekortkomingen, op basis waarvan een prioritering is gemaakt gericht op de urgentie per locatie. Op volgorde van prioriteit wordt door Attendiz vervolg gegeven aan de benodigde aanpassingen per locatie.

Locatie:

Twente; met name in Enschede, Hengelo, Almelo

Opdrachtgever:

Stichting Attendiz

Periode:

2018 – 2019

Status:

Opgeleverd