Afstudeerproject: verduurzaming met houtbouw

Na een geslaagde stage bij NABR zal Timon Dreierink binnenkort aan zijn afstudeerproject bij ons beginnen. Als NABR zijn wij voortdurend bezig met de veranderingen op het gebied van klimaateisen en ontwikkelingen in het bouwbesluit. Houtbouw speelt in deze verduurzaming een grote rol, maar het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van houtbouw in een groot project zijn. Om dit in kaart te brengen, zal Timon zich de komende tijd bezighouden met het opstellen van een financieel rekenmodel om de financiële haalbaarheid van houtbouw in nieuwbouw panden te bepalen. Hierdoor zullen wij sneller en beter advies kunnen geven over duurzame nieuwbouwprojecten. Wij kijken uit naar het resultaat!