Brandklasse bepaling gevels

Naast dat het vervelend kan zijn voor de aannemer of eigenaar van een pand dat zij aansprakelijk worden gesteld voor de brandveiligheid van gevels, is dit een erg belangrijk onderwerp voor de veiligheid van de bewoners of gebruikers van het pand. Onze medewerker Tess te Nijenhuis heeft haar afstudeeronderzoek gedaan naar de brandklasse bepaling van gevels. In haar onderzoek kwam sterk naar voren hoe belangrijk de brandveiligheid van een gevel is en hoe belangrijk het is dat de 𝘢𝘢𝘯𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘥𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵𝘨𝘦𝘷𝘦𝘳 goed controleren of de gevel aan alle eisen voldoet.

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zijn eisen opgenomen voor de brandveiligheid van gevels. Een gevel moet afhankelijk van de hoogte en/of op basis van eventuele 𝘣𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘭𝘢𝘨 𝘵𝘳𝘢𝘫𝘦𝘤𝘵𝘦𝘯 voldoen aan een brandklasse. Deze brandklasse omschrijft de bijdrage van de combinatie van materialen in de gevel aan een brand. Om te bepalen aan welke brandklasse de gevel voldoet, moet de combinatie van materialen 𝘦𝘯𝘥-𝘶𝘴𝘦 𝘨𝘦𝘵𝘦𝘴𝘵 worden. Veel producten die regelmatig worden gebruikt, hebben al een brandklasse toegekend gekregen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het gegeven dat deze brandklasse toegekend is aan een specifiek geteste combinatie van materialen.

Verder wordt een bouwplan door bevoegd gezag goedgekeurd, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘭𝘦𝘵 𝘰𝘱, hierbij wordt een aannemelijkheidstoets uitgevoerd en is het aan de aannemer om te controleren of alles tot in de details voldoet aan de eisen. De goedkeuring van bevoegd gezag en de toegekende brandklassen van materialen kunnen ervoor zorgen dat een aannemer in de veronderstelling is dat de gevel voldoet aan de eisen, 𝘵𝘦𝘳𝘸𝘪𝘫𝘭 𝘥𝘦 𝘣𝘳𝘢𝘯𝘥𝘬𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘵𝘦 𝘭𝘢𝘢𝘨 𝘪𝘴. Dit kan vervelend uitpakken voor zowel de aannemer en eigenaar van het pand als voor de bewoners en gebruikers van het pand.

De aannemer en/of eigenaar worden aansprakelijk gesteld bij brand terwijl zij in de veronderstelling zijn dat het voldeed aan de eisen. Voor de bewoners of gebruikers van het pand levert het extra brandgevaar op. Een recent voorbeeld hiervan is de brand in Valencia, waarbij de materialen in de gevel hebben bijgedragen aan de brand en ervoor hebben gezorgd dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

Het is dus van uiterst belang dat aannemers en eigenaren van panden zich bewust zijn dat een goedkeuring vanuit bevoegd gezag niet automatisch betekent dat zij volledig voldoen aan de eisen van het Bbl als het gaat om de brandklasse van de gevel.

#brandveiligheid #brandklasse #gevel #aansprakelijkheid #brandoverslag