𝐕𝐥𝐮𝐜𝐡𝐭𝐯𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐢𝐝 𝐦𝐞𝐭 𝐎𝐧𝐭𝐫𝐮𝐢𝐌𝐑

Sinds kort kunnen wij middels het softwareprogramma OntruiMR ingewikkelde berekeningen uitvoeren ten behoeve van het 𝘰𝘯𝘵𝘳𝘶𝘪𝘮𝘦𝘯 van een bouwwerk. Met het programma OntruiMR is het mogelijk om verschillende gebieden, trappenhuizen en verbindingen in te tekenen, zoals op de foto te zien is. Middels de tekeningen kan het volledige gebouw volgens de werkelijkheid in het programma worden nagebootst. Vervolgens worden verschillende scenario’s berekend door het programma en worden de knelpunten wat betreft de vluchtveiligheid aangegeven. De resultaten van deze berekeningen geven inzicht in de maximale opvang- en doorstroomcapaciteit, waarbij het bouwwerk veilig en tevens tijdig kan worden ontruimd.

Denkt u ook baat te hebben bij een dergelijke analyse, zodat u weet hoeveel personen er veilig binnen uw bouwwerk aanwezig kunnen zijn? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 053 431 30 00.

hashtagbrandveiligheid hashtagsoftware hashtagadvies hashtagpreventie hashtagontruimen