Seniorenwoningen en brandveiligheid; er is geen standaard oplossing

Nieuwenhuijse Arends heeft zich het afgelopen jaar veel bezig gehouden met seniorenwoningen en brandveiligheid. Verschillende woningcorporaties worstelen met de vraag op welke manier de brandveiligheid van seniorenwoningen benaderd moet worden.

In de praktijk blijven senioren steeds langer ‘zelfstandig’ thuis wonen. In beginsel wordt er binnen het Bouwbesluit geen onderscheid gemaakt tussen een woning voor mensen van 25 jaar en mensen van 75 jaar. Echter na verloop van tijd worden senioren steeds minder mobiel en afhankelijk van thuiszorg. Ten tijde van een noodsituatie is het de vraag of er sprake is van voldoende zelfredzaamheid en of de persoon in kwestie veilig kan vluchten bij brand.
Om er voor te zorgen dat het risico op ernstige gevolgen zo klein mogelijk is, is het van belang om de brandveiligheidsaspecten op een goede manier op elkaar af te stemmen. Enkel de regels van het Bouwbesluit interpreteren is in veel gevallen onvoldoende.

Nieuwenhuijse Arends kijkt samen met de opdrachtgever naar het creëren van een acceptabel brandveilig gebruik binnen seniorenwoningen, passend bij de verantwoordelijkheden van de verhuurder. Hierbij is het van belang om de doelgroep en de mogelijkheden van het gebouw te kennen. Door middel van het doorlopen van diverse brandscenario’s worden verschillende mogelijkheden gezamenlijk gewogen. Op basis daarvan is te achterhalen waar de benodigde winst te behalen valt ten aanzien van het versnellen van detectie en alarmering of het verlengen van de vluchttijd.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

reCAPTCHA is required.