LEAN+

Nieuwenhuijse Arends Bouw- en Risicomanagement (NABR) heeft een methode ontwikkeld voor bouwprocessen die zowel op de faalkosten als de doorlooptijd minimaal 10% kan reduceren.

Om dit te bereiken gebruikt NABR bij projectmanagement:

De lean-filosofie +
Strategisch Inkoop Management (SIM)+
Building Information Modelling (BIM)

De lean-filosofie wordt gebruikt als rode draad, het zelfontwikkelde risicomodel Strategisch Inkoop Management (SIM) ten behoeve van risicobeheersing en Building Information Modelling (BIM) ter bevordering van de communicatie tussen betrokken partijen.

Daarom heet de methode die NABR hanteert LEAN+

De kwaliteit voor de klant optimaliseren en zo min mogelijk verspillingen bewerkstelligen, daar ligt de uitdaging bij ieder project, groot of klein. Compleet foutloos werken, daar moet de norm liggen. Met dit streven in het achterhoofd gaan wij elke uitdaging aan.

NABR daagt niet alleen zichzelf uit, maar ze verwachten en eisen ook van alle betrokken partijen een specifieke instelling en mindset. Zo kunnen betrokken partijen zichzelf en hun bedrijfsproces verbeteren, ofwel lean worden.

SIM (Strategisch Inkoop Management)

Eén van de tools welke gebruikt worden is SIM.
SIM zit in de vingers bij NABR en bij Jaap Nieuwenhuijse in het bijzonder. Dat wat hij jaren geleden als afstudeeronderzoek voor zijn master heeft uitgevoerd, is uitgegroeid tot één van de basisprincipes die NABR hanteert voor (bouw)projectmanagement. SIM draait om het op voorhand identificeren en inschalen van risico-elementen tijdens een bouwtraject. Dit zijn elementen die een grote impact op de planning of op het budget kunnen hebben als ze fout gaan.
Door op voorhand de bewustwording van deze risico’s te creëren en daar naar te handelen worden potentiële faalkosten vermeden: alles in één keer goed. De strategische partners die de risicovolle elementen mogen uitvoeren worden met extra veel zorg uitgezocht zodat de juiste mensen aan tafel zitten om het werk optimaal uit te voeren.

BIM (Building Information Modelling)

De traditionele bouw kenmerkt zich door moeizame interdisciplinaire ontwerptrajecten waarbij adviseurs, ontwerpers en bouwers taakgericht zijn en weinig doelgericht. BIM brengt verandering in dit proces. Door gebruik van BIM wordt een integraal 3D model gerealiseerd van het gebouw waaraan alle partijen, inclusief de opdrachtgever, hebben bijgedragen. Het integraal 3D modelleren van een gebouw levert eerder en betere discussies op over de inpassing en aanpassing van systemen in het bouwobject. Dit wordt bereikt door middel van onder meer clash-sessies.
BIM is het gebruik van technologie die het mogelijk maakt om een bouwwerk twee keer te construeren, één keer virtueel en één keer in het echt. Het resultaat is één 3D model met alle benodigde informatie. Hierdoor ontstaat betere communicatie en een ontwerp dat in één keer goed is, zodat faalkosten zo vroeg mogelijk worden vermeden.
Het virtueel door het gebouw kunnen lopen, maakt het mogelijk dat problemen op voorhand worden gesignaleerd en verholpen. Ook hier zitten de strategische partners weer aan tafel om rechtstreeks input in het model te verwerken. In de realisatiefase van het bouwproces kan hier direct op worden aangestuurd.
Het hele proces staat in het teken van transparantie, openheid en communicatie. Wekelijks overleg en het gebruik van het ‘Last Planner System’ (ook wel bekend als Lean Plannen), zorgt voor een betere verstandhouding en meer onderling begrip tussen betrokken partijen. Nauwe samenwerking en het delen van visies tijdens bijeenkomsten zorgt voor snelle en concrete beslissingen of acties. Dit resulteert in een geïntegreerde planning, waarbij de werkzaamheden van alle betrokken partijen op elkaar zijn afgestemd.

Aanbestedingen en contracten

Om LEAN+ toe te kunnen passen, is tijdens de aanbestedings- en contractfase onderstaande van belang:
– een andere manier van aanbesteden
– een andere selectie van partijen
– een andere inhoud van contracten
Hierin spelen incentives voor het terugbrengen van faalkosten een grote rol in plaats van de al bekende kortingsclausules.
In het aanbestedingstraject wordt de door NABR ontwikkelde middenprijs EMVI-methode (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) toegepast. Hierdoor komt de selectie van partijen welke volgens de LEAN+ methode kunnen werken tot stand.

Heeft u vragen?

Bel ons direct op 053 431 30 00 of vul onderstaand formulier in.

reCAPTCHA is required.