Brandveiligheid opvang asielzoekers

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen van de vluchtelingencrisis, ontstaat er steeds meer behoefte aan gebouwen die geschikt zijn voor de opvang van vluchtelingen.

Nieuwenhuijse Arends is als brandveiligheidsadviseur betrokken bij een aantal projecten van diverse gemeenten, het Rijksvastgoedbedrijf en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Hierbij zijn verschillende objecten op het gebied van brandveiligheid met het oog op het toekomstig gebruik geanalyseerd en integraal beoordeeld. Voorbeelden van deze objecten zijn leegstaande industriegebouwen, gesloten hotelgebouwen en voormalige penitentiaire inrichtingen.
Tijdens de uitvoering van de brandveiligheidsanalyse stonden de gebouwkenmerken, de brandveiligheidsinstallaties, het toekomstig gebruik, de doelgroep en de onderlinge afstemming van de brandveiligheidsmaatregelen centraal. Doel was om, middels een integrale risicoanalyse, de opdrachtgever aangaande aanvullende brandveiligheidsmaatregelen te adviseren, om de betreffende locatie geschikt te maken voor de opvang van asielzoekers en de veiligheid te waarborgen. Gezien de unieke situatie, de complexiteit van de vluchtelingenproblematiek en de enorme tijdsdruk was goed overleg met alle betrokken partijen(COA, gemeente, Rijksvastgoedbedrijf, brandweer en Nieuwenhuijse Arends) en maatwerk per locatie cruciaal voor een succesvol project.
Met trots kan Nieuwenhuijse Arends terugblikken op de voorspoedige samenwerking tussen alle betrokken actoren en het positieve eindresultaat.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

reCAPTCHA is required.