053 431 30 00
contact@nabr.nl
  • home/
  • home/
  • home/
Nieuwenhuijse Arends Bouw- en Risicomanagement is een management- en consultancy bureau, dat complexe bouwprojecten
begeleidt en advies uitbrengt op gebied van veiligheid.

Bouwmanagement

Nieuwenhuijse Arends combineert kennis over bouwen en bouwprocesmanagement met bedrijfskundige kennis. Door die combinatie kunnen we risico’s in de bouw goed inschatten en daarmee een hoop ellende en geld besparen.

Risico’s en faalkosten worden gereduceerd met behulp van het toepassen van de Lean filosofie, in combinatie met BIM (Building Information Modeling) en strategisch inkoopmanagement. Zie hiervoor ook LEAN+.

We begeleiden, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, het bouwproces: van planvorming, via ontwerp naar uitvoering en ingebruikname. Door onze onafhankelijke rol is ons enige belang: een goedlopend bouwtraject.

Veiligheids- en risicomanagement

In ons dichtbevolkte en steeds voller gebouwde land, wordt veiligheid van en in gebouwen een steeds belangrijker item. De wettelijke eisen daaromtrent worden steeds gewijzigd en in de praktijk gecontroleerd. Wij hebben een grote deskundigheid op het gebied van fysieke veiligheid. Denk daarbij aan het geven van brandveiligheidsadvies bij gebouwontwerp, een brandrisico-analyse van innovatieve of alternatieve ontwerpen, een brandveiligheidsscan van een bestaand gebouw (of ten behoeve van herbestemming) of een BHV-plan. Daarnaast kunnen wij u adviseren op het gebied van gebouw- en terreinbeveiliging.En zeker niet onbelangrijk: door veiligheid al in een vroeg stadium mee te nemen in de (ver)bouwplannen voorkomt u budgetoverschrijding en ongewenste vertragingen.

Fysieke veiligheid omvat een heel uitgebreid en gedetailleerd gebied. Het vergt het integreren van kennis van vele vakgebieden en deze kennis hebben we voor u in huis.

Opdrachtgevers

  • home/
  • home/
  • home/
  • home/